Maskipakkoa ja matkalippuja

Kirjoittanut Onni Hirvi

Onni Hirvi on joukkoliikenteen edelläkävijä ja kulkee siellä missä sinäkin.
Digitalisaatio | Joukkoliikenne

Julkaistu 17.03.2021

Viime viikolla muisteltiin koronan vuosipäivää. Usein vuosipäiviä juhlistetaan, mutta juhlaan ei kyllä koronan suhteen ole aihetta. Koronarajoitusten ensimmäisiä toimia tehtiin noin vuosi sitten. Tilanne oli kaikille uusi ja myöskin monelta osin yllättävä. Tähän vuoteen on mahtunut paljon sellaista, mitä ennen koronaa ei olisi osannut ajatellakaan tapahtuvaksi. Ylipäänsä se, että Maailman valtaa pandemia, joka käytännössä pysäyttää ihmisten vapaan liikkumisen, olisi ollut vaikea kuvitella. Nyt se on tätä päivää, emmekä tiedä miten pitkään, valitettavasti.


Suosituksesta pakkoon

OnniBus on suosittanut kasvomaskin käyttöä matkustamisen aikana jo useamman kuukauden. Onko sitten niin, että suositukset, joissa vastuuta jaetaan kansalaisille ja palveluiden käyttäjille, eivät Suomessa tepsi, vaan pitää siirtyä pakkoon, jotta haluttua toimintatapaa noudatetaan. Liikenneministerin ottaessa yhteyttä toimitusjohtaja Lauri Helkeen torstaina 11.3. ja esittäessä pyynnön osallistua muiden merkittävien joukkoliikennetoimijoiden rintamassa maskipakosta viestimiseen, ei meillä käytännössä juuri mikään muuttunut siltä osin. Olimme muita ohjeistuksia noudatteneet alusta asti ja vahvasti suosittaneet kasvomaskin käyttöä.

Viestintämme kasvomaskien osalta vaihtui suosituksesta pakoksi, mutta edelleenkään emme katso voivamme maskia vaatia kaikilta, koska kaikki sitä eivät terveydellisistä syistä voi käyttää eikä sillä perusteella voida rajoittaa ihmisten liikkumisvapautta. Emme vaadi maskia myöskään pieniltä lapsilta, kuten eivät muutkaan toimijat.  Nyt kuljettajat voivat perustellusti kysyä maskittomalta, onko maski matkassa ja pyytää sen käyttämistä, mikäli estettä käytölle ei ole. Yhteisrintamassa muiden toimijoiden rinnalla, pyrimme pitämään joukkoliikenteen mahdollisimman turvallisena tapana matkustaa. Edelleenkään tätä kirjoittaessa, ei joukkoliikenteen ole voitu todistaa olleen koronalinkona kuluneen vuoden aikana.

Asiakkaidemme mielipiteet maskipakosta jakaantuvat varmasti samassa suhteessa kuin yleisesti mielipiteet yhteiskunnassamme asian suhteen. Osa kiittää vuolaasti ja osa taas esittää jyrkkää kritiikkiä; suurin osa tuskin omaa vahvoja mielipiteitä puolesta tai vastaan ja toimii virallisten suositusten mukaisesti. Me emme linja-autoyhtiönä ota ja voi ottaa kantaa siihen, miten suuri hyöty kasvomaskien käytöstä on viruksen leviämisen estämisessä ja ihmisten suojaamisessa. Meidän tulee voida luottaa siihen, että päätöksiä ja ohjeistuksia tekevät viranomaistahot ovat asioista perillä ja toimivat parhaan mahdollisen tiedon valossa, meidän kaikkien yhteisiä etuja ajaen.

Aallon harjalta seuraavalle

Koronan eri aaltojen mukaan on aaltoillut myös OnniBussin tulos. Talous sakkaa, kun ihmiset eivät osta lippuja ja liiku. Markkinaehtoinen liikenne, jollaista OnniBuskin ajaa, ei ole saanut joukkoliikenteelle suunnattuja tukia, vaan kaikki menot yritetään kattaa lipputuloilla, jotka ovat romahtaneet. Toiveikkuus kesän osalta elää yhä. Rokotustahti sekä viruksen leviämisen laantuminen ovat avainasemassa.

Ei niin paljon pahaa, ettei jotain hyvääkin

Koronakurimuksesta ja valtavista taloushaasteista huolimatta, kehitystyö kilpailukykymme takaamiseksi silmällä pitäen aikaa, kun matkustuskysyntä jälleen elpyy ja kasvaa, ei voi pysähtyä. Tästä hyvänä esimerkkinä on digitaalisten palveluiden jatkuva kehittäminen ja uusimpana niistä paikallisliikennelippujen myyminen OnniBus.com verkkokaupassa!

Aloitimme tänään keskiviikkona 17.3. aamulla kello 8 myymään verkkokaupassamme myös yhteistyökaupunkien paikallisliikennelippuja. Ensimmäinen kaupunki, jonka kanssa avasimme yhteistyön lippujen myynnin osalta, on Hämeenlinna. Asiakkaan ostaessa OnniBus.com tai OnniBus FLEX kaukoliikennelipun Hämeenlinnaan tai Hämeenlinnasta, tulee samalla tarjolle mahdollisuus ostaa Hämeenlinnan sisäinen paikallisliikennelippu ja nyt alkuvaiheessa normaalia edullisempaan kampanjahintaan.

Myymme Hämeenlinnan paikallisliikenneliput rajapinnan yli, jolloin lippu ostetaan suoraan Hämeenlinnan omasta hyllystä eikä mitään erillisiä lippukiintiöitä meitä varten tarvita. Lipun ulkoasu on siten juuri sellainen kuin Hämeenlinnan joukkoliikenne on määritellyt, jolloin lipun tarkastus QR-koodilla on luotettavaa. Tavoitteenamme on lisätä tarjolle uusia kaupunkeja, joiden paikallisliikennelippuja myymme, nopeassa tahdissa. Seuraavat kaupungit tulevat olemaan Tampere ja Jyväskylä. Lisäyksiä tehdään noin viikon välein.

Paikallisliikenteen mobiililippu

OnniBus voitti kisan ”kuuhun”!

Rajapinnan yli tapahtuva kumppanin, kuten Hämeenlinnan joukkoliikenteen lipunmyynti, on tosiasiassa valtava harppaus, jota kaikki suuret toimijat ovat tavoitelleet siitä lähtien, kun vuonna 2018 liikennepalvelulaki velvoitti kaikki toimijat avaamaan myyntirajapintansa. Tämän päivän saavutusta voidaan verrata siihen, että OnniBus voitti kisan siitä, kuka on ensimmäinen kuussa.

Haluamme tuoda kauppaamme tarjolle liikkumiseen liittyviä palveluita mahdollisimman laajasti. OnniBus.com ja OnniBus FLEX reittien lisäksi myymme jo useiden muiden liikennöitsijöiden kaukoliikennelippuja. Lisäämällä myyntiin paikallisliikenneliput, tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden itse suunnitella ja toteuttaa matkansa sujuvasti kotoa perille asti ja tarjoamme paikallisliikenneliput alkuvaiheessa hyvinkin edulliseen hintaan OnniBus-lipun kylkeen.

Kyseessä ei ole matkaketju, vaan asiakas ostaa paikallisliikenneliput erillisinä lisätuotteina kaukoliikennelipun oston yhteydessä ja päättää itselleen sopivimman paikallisliikennevuoron OnniBus matkaan liittyen. Paikallisliikennelippu on aktivoitavissa käyttöön vuorokautta ennen ja jälkeen OnniBus matkan. Paikallisliikennelippuja koskevat kunkin kaupungin omat ehdot esim. ikärajoihin, alennuksiin ja vyöhykkeisiin liittyen.

OnniBus-com – kotimaanmatkailun verkkokauppa nro 1

Se on tavoitteemme. Haluamme myydä tulevaisuudessa asiakkaillemme erilaisia matkailuun ja liikkumiseen liittyviä tuotteita ja palveluita verkkokaupassamme. Lähitulevaisuudessa esimerkiksi OnniBus FLEX vuorojen osalta tuomme tarjolle mahdollisuuden varata ja maksaa ennakkoon esim. paikan lemmikkieläimelle tai polkupyörälle. Kaikilla OnniBus-vuoroilla voimme tuoda tarjolle digitaalista sisältöä, jolloin, esim. edulliseen hintaan elokuvan ostaminen matkalla katsottavaksi yhteistyössä kumppaneidemme kanssa, on mahdollista.

Digitaalinen kehitys ratkaisee sen, kenestä alan toimijasta tulee matkalippujen ja matkustamisen booking.com Suomessa. Me tietysti haluamme ja uskomme sen olevan OnniBus.com!

Monen kerhon väkeä

Monen kerhon väkeä

OnniBussilla on ainakin kaksi vähän virallisempaa työntekijöiden kerhoa ja lisäksi on epävirallisempia, pienten...

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *