Astromegalla jarrutus­harjoituksia liukasradalla

Kirjoittanut Onni Hirvi

Onni Hirvi on joukkoliikenteen edelläkävijä ja kulkee siellä missä sinäkin.
Ajoharjoittelu | Ammattipätevyyskoulutus | Direktiivikoulutus | OnniAkatemia

Julkaistu 20.10.2020

Syyskuussa ajokouluttajamme olivat yhdessä muutaman esimiehen kanssa Huittisten ajoharjoitteluradalla Astromegalla eli kaksikerrosbussillamme, tekemässä ja kuvaamassa ajo- ja jarrutusharjoitteita. Kuvattua materiaalia on nähtävillä lyhyt pätkä tämän jutun lopussa. Materiaalia käytetään Onni Akatemian kuljettajakoulutuksissa havainnollistamaan esim. liukkaalla kelillä ajettaessa jarrutusmatkoja eri vauhdeissa.

Jarrutusmatkan pituus on aina verrannollinen vallitsevaan kitkakertoimeen ja testipäivän tapauksessa kyseessä oli hieman kostea tienpinta. Voidaan paljastaa, että sattumalta paikalle saapunut uudehko Volvon telibussi nappasi hopeatilan Astromegan jälkeen 😉.

Onni Akatemia oli varustautunut reissuun kahdella Astromagalla, joissa toisessa oli puolikuntoiset renkaat. Tästä arvaten voikin todeta, että parempi renkainen Astro pysähtyi hieman lyhyemmällä matkalla kuin Volvo. Tulokset sinällään kertovat vain sen hetkisestä tilanteesta, mutta olivat täysin yhteneväiset REAK- eli ennakoivan ajotavan koulutuksissa läpikäytyihin tuloksiin.

Oleellista oli se, että pystyimme osoittamaan, miten myös Van-Hool tottelee matematiikan lakeja ja jarrutusmatkan puolitus vaatii vartin pois nopeudesta eli 80km/h vauhdin tiputus 60km/h puolittaa jarrutusmatkan.

Videomateriaali Onni Akatemian koulutuskäyttöön

Videoita kuvattiin jarrutusmatkan puolituksen lisäksi jäännösnopeudesta ja turvavälistä. Jäännösnopeusharjoite tehtiin ”törmäysmummon” kanssa. Tässä harjoitteessa autolla ajetaan taajamanopeuksilla 40km/h ja 50km/h, ja katsotaan miten käy, kun samanlaisilla reaktioajoilla tapahtuvaan hätäjarrutukseen joudutaan ko. nopeuksista.

Havaintona oli, että mummolle käy huonosti; ajettaessa 50km/h ja jarrutettaessa, törmäyshetkellä nopeus on edelleen 37km/h. Hitaammasta vauhdista 40 km/h, ajoneuvo saadaan pysäytettyä ennen törmäystä.

Viimeisenä harjoitteena oli turvaväli, jossa reagoitiin edellä ajavan hätäjarrutukseen liian lyhyellä turvavälillä. Siitä huolimatta, että kuljettaja tiesi jarrutuspaikan etukäteen 20 metrin tarkkuudella ja oli valmistautunut hätäjarrutukseen, niin huonostihan sitä käy, jos ei turvavälistä välitä.

Turvallisuus ennen kaikkea!

Turvallinen ajotapa on ammattikuljettajan ammatissa ehdoton edellytys. Liikenteessä sattuu ja tapahtuu ja joukossa on monenlaista kulkijaa ja menijää, jotka kaikki mahtuvat varmasti samoille kanta- ja valtateille, kunhan pelisäännöt ovat selvät. Sattumuksia ja tapahtumia voidaan pyrkiä ennakoimaan ja harjoitella reagoimista – siitä onkin ammattikuljettajien REAK-koulutuksissa kysymys. Ennakoivan ajon REAK-kursseja voivat pitää Liikenneturvan koulutuksen saaneet kouluttajat.

Ennakoivan ajon kurssin tavoitteena on antaa kuljettajille valmiuksia

  • välttää vaaratilanteisiin joutumista; ennakointitaitoa parannetaan kehittämällä kuljettajien kykyä tunnistaa riskitekijöitä ja ottaa ne huomioon omassa toiminnassaan
  • toimia myös kriittisissä tilanteissa ja ennakointimahdollisuuksien äärirajoilla
  • toimia siten, että onnettomuuteen jouduttaessa sen henkilö- ja aineelliset vahingot olisivat mahdollisimman pienet.

Onni Akatemian saamien kouluttajaoikeuksien puitteissa, järjestämme ennakoivan ajon koulutusta ja kaikki OnniBus kuljettajat käyvät läpi Onni Akatemian koulutusohjelman, jossa ajoneuvon käsittely on yksi tärkeä osa-alue.

Oheisessa videossa on havainnollistettu jarrutusmatkat eri nopeuksissa.

Monen kerhon väkeä

Monen kerhon väkeä

OnniBussilla on ainakin kaksi vähän virallisempaa työntekijöiden kerhoa ja lisäksi on epävirallisempia, pienten...

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *