Kesästä syksyyn yhdessä yössä – mitä kaikkea se vaatiikaan

Kirjoittanut Onni Hirvi

Onni Hirvi on joukkoliikenteen edelläkävijä ja kulkee siellä missä sinäkin.
Joukkoliikenne | MeOlemmeOnniBus

Julkaistu 16.08.2021

Kun OnniBussilla vaihdetaan aikataulukautta, vaatii se satoja tunteja valmistelutyötä useilla ei tahoilla, onhan kyseessä  Suomen ainoa valtakunnallinen kaukobussien reittiverkosto. Valmistelu alkaa viimeistään edellisen aikataulukauden vaihtumisen yhteydessä. Monesti eri aikataulukausien muutoksia ja suunnitelmia pohditaan ja tehdään päällekkäin, etenkin silloin, kun kesken aikataulukauden on erikoisviikkoja, kuten jouluna.

Aikataulukauden suunnittelu alkaa kaupallisen osaston analyyseistä olemassa olevien reittien ja vuorojen kannattavuuden osalta. Koska ajamme lähes yksinomaan markkinaehtoista liikennettä (OnniBus.comin liikenne on markkinaehtoista 100%sesti), on liikenteen kannattavuus taloudellisesti lähtökohta sille, mitä ajamme ja mitä emme. Lisäksi pyrimme huomioimaan saatuja reitti- ja pysäkkitoiveita ja seuraamme tarkkaan kilpailijakentässä tapahtuvia muutoksia ja toimia.


Joukkoliikenne vaatii joukkoja

Isolla bussilla ajaminen siellä, missä ei joukkoja ole, ei ole useinkaan taloudellisesti kannattavaa silloin, kun kaikki kustannukset tulee kattaa lipputuloilla. Kun yhteiskunta tai esimerkiksi kaupunki tukee ajettavaa reittiä, jolloin on ainakin osittain varmuus tuloista kyseisen reitin osalta, voidaan liikennöidä myös vähäisemmän asiakaspohjan omaavilla alueilla. Silloin pienistä puroista kerätään tulovirta kattamaan operointi. Näin toimimme OnniBus FLEX-vuorojen osalta, jotka ajavat reittejä, joissa on paljon pysäkkejä, myös pienillä paikkakunnilla.

OnniBus.com-vuorot ajetaan kaksikerrosbusseilla ja toimintamalli on erilainen verrattuna OnniBus FLEX-vuoroihin. OnniBus.com-reitit ajavat nopeinta mahdollista reittiä isoimpien kaupunkien välillä, pysähdellen paikkakunnilla, joissa on riittävästi asiakaspotentiaalia. Vuorot eivät kuitenkin useinkaan poikkea valtateiltä, vaan pysäkit ovat teiden varsilla, jotta aikataulu voidaan pitää kilpailukykyisenä ajatellen yksityisautoa sekä junaa. Tästä johtuen pysäkkitoiveita, joissa pyydetään poikkeamaan valtatieltä kylän tai kaupungin keskustaan, ei useinkaan ole aikataulusuunnittelun lähtökohdista mahdollista toteuttaa. On myös tilanteita, joissa reitin varrella olevassa isohkossakaan kaupungissa ei ole pysäkkejä kaupungin ohittavan tai jopa läpi kulkevan tien varrella, joten pysähdys jää lisäämättä reitille, kunnes sujuva pysäkkipari on tarjolla.

Pysäkkien lisäysten tai muiden isompien muutosten osalta päivitykset reittiverkostoon tehdään pääsääntöisesti aina aikataulukausien vaihtuessa. Joskus yksinkertaiseltakin vaikuttava muutos, jossa esimerkiksi pysäkkiä pitäisi siirtää puolen kilometrin päässä sijaitsevalle toiselle pysäkille, voi joutua odottamaan puolikin vuotta. Tämä siitä syystä, että kun lippuja on ehditty myymään, on asiakkaiden tavoittaminen ja pysäkkimuutoksesta tiedottaminen kaikille lipun eri kanavista ostaneille mahdotonta. Näin ollen varminta on odottaa muutoksen kanssa seuraavaan aikataulukauden vaihtumiseen, ja tehdä muutos, ennen kuin seuraavan kauden liput laitetaan myyntiin.


Palapelin palaset loksahtavat paikoilleen

Kaupallisen osaston tehtyä esityksenä taloudellisesti kannattavista reiteistä ja muutoksista vuoro- ja reittitarjontaan, siirtyy materiaalin käsittely liikennesuunnittelun vastuulle. Tässä vaiheessa alkaa ajettavien vuorojen muuntaminen kuljettajien työvuoroiksi, jolloin selviää, montako kuljettajaa reittiä tarvitaan ajamaan ja miten työvuorokierto saadaan mahdollisimman sujuvaksi. Huomioitava on ajo- ja lepoaikamääräykset, joista ei jousteta. Sen lisäksi on huomioitava vuorojen inhimillisyys, taloudellisuus ja se, minkä asemapaikan kuljettaja kyseisen reitin ajaa. Esimerkiksi Turku-Kajaani reitillä kuljettaja voi vaihtua jopa 4 kertaa vuoron aikana, jolloin turkulainen kuljettaja aloittaa, ja Tampereella tapahtuu ensimmäinen vaihto. Seuraava vaihto voi tapahtua jo Jyväskylässä ja kenties viimeinen vaihto on vielä loppupätkällä Kuopiossa. Reitti voidaan ajaa myös kahdella kuljettajalla oikein tauottamalla ja yhdistämällä kuljettajien ajovuoroja. Palapeli liikennesuunnittelussa on melkoinen, koska suunnittelupöydällä ei ole vain  yhden paikkakunnan kuljettajien työvuorot, vaan kaikkien, sillä muutokset ja aikataulut vaikuttavat ristiin, reittien kulkiessa läpi Suomen.

Lisäksi iso palapelin palanen liikennesuunnittelussa on autokierron laatiminen. 80 astromegaa kiertävät ympäri Suomea, mitä tietysti helpottaa se, ettei ajoneuvoilla ole ns. kotipaikkakuntaa, jonne päivän päätteeksi pitäisi palata. Bussi voi aamulla lähteä Kotkasta Helsinkiin, tehdä menopaluun Tampereelle ja palattuaan takaisin Helsinkiin, lähteä C4 reitillä kohti Rovaniemiä, jonne jää huilaamaan ennen paluumatkaa. Jos liikennesuunnittelussa havaitaan, ettei jotain suunniteltua aikataulua saada sovitetuksi järkevästi kuljettajan ajettavaksi työvuoroksi tai sellaisen osaksi, tehdään suunnitelmaan tarvittavat muutokset ennen kuin liput laitetaan myyntiin. Suunnitelmat kiertävät myös lausuntokierroksella lähiesimiesten tarkasteltavana eri asemapaikkakunnilla, jolloin myös kuljettajilla on mahdollisuus lausua näkemyksensä esim. jonkin aikataulun realistisuudesta.

Sovittuna ajankohtana, kun liikennesuunnittelu näyttää vihreää valoa työvuoro- ja autokiertosuunnittelun osalta, palaa viestikapula kaupalliselle osastolle, jonka vastuulla on lippujen myyntiin laittaminen. Tämän jälkeen vastuu toimista siirtyy eteenpäin markkinoinnille, jossa valmistellaan tiedottaminen asiakkaille uuden aikataulukauden osalta lippujen saatavuudesta verkkokaupassamme. Jo suunnittelun aikana, on muutoksista tiedotettu sisäisesti, jolloin eri osastoilla voidaan varautua mahdollisiin muutoksiin. Etenkin asiakaspalvelussa pitää olla perillä tulevista päivityksistä liikenteen osalta, jotta asiakkaat saavat mahdollisimman ajantasaista tietoa ottaessaan yhteyttä.

Kesäkisassa teimme yhteistyötä BikeTaksin kanssa. Arvoimme huikeita palkintopaketteja eri kaupunkeihin Suomessa.
OnniBussin kuljettajat testaamassa, miten riksa toimisi työvälineenä astromegan sijaan 🙂


Tulevan syksyn ja talven osalta kristallipallo on vielä aika himmeä

Kesäkuun alussa 7.6. nostimme liikennetarjontamme yhdessä yössä lähelle miljoonan kilometrin kuukausisuoritetasoa kevään rajoitusten aikaisesta hiljaiselosta. Kesä on ollut matkustajamäärän ja kannattavuuden osalta mielenkiintoinen. Tuotto per kilometri on toki noussut, mutta edelleen ollaan kaukana siitä tilanteesta, mikä oli ennen koronaa. Kesän somekisat ja -kampanjat keräsivät innostuneita osallistujia tuhatmäärin, joten selvästi kesä sai ihmiset aktiiviksi, mitä edesauttoi aurinkoinen ja lämmin kesäsää. Kotimaanmatkailu oli tänäkin kesänä suosittua, ja trendinä toivomme toki sen jatkuvan myös koronan jälkeen, jolloin matkailuyritysten edellytykset kehittää palveluitaan, kasvavat ja kehittyvät entisestään.

OnniBus FLEX-vuorojen osalta siirryimme syysaikatauluun maanantaina 9.8. ja OnniBus.comin osalta sama tapahtuu viikkoa myöhemmin, maanantaina 16.8.

Yhdessä yössä siirrymme kesästä syksyyn vuorotarjontamme osalta. Tämä tarkoittaa supistuksia toisaalla, mutta myös pientä lisäystä yhtäällä. Sopeutamme tarjontaamme ennakoiden tulevaa kysyntää, sillä koronarajoitukset näkyvät matkustuskysynnässä välittömästi, mikä edellyttää meillä tarkkaa tuottojen ja kannattavuuden seurantaa ja niiden perusteella reagointia. Tästä syystä tarjontamme kokonaiskilometrisuoritteen osalta laskee kesään verrattuna, mikä tarkoittaa myös väheneviä työtuntimääriä työntekijöille. Vääjäämättä tämä tarkoittaa vähennyksiä henkilöstön osalta, mikä on aina se ikävin seuraus vähenevässä matkustuskysynnässä.

Jos keväällä ja vielä syksylläkin 2020 uskalsimme jotain toivoa ja ennustaa tulevan osalta, emme sitä enää tee. Nyt vain odotamme; millaisia ratkaisuja Suomessa tehdään yhteiskunnan auki pitämisen ja rajoitteiden osalta. Niillä on valtava vaikutus siihen, millaista vuorotarjontaa meillä on mahdollisuus ylläpitää kannattavasti vuoden ympäri. Tällä hetkellä kysymyksiin, milloin jokin tietty reitti, joka on koronan aikana lopetettu, palaa tarjontaamme, on lähes mahdotonta vastata. Aika näyttää, millainen joukkoliikenteen tarjonta on post-korona-Suomessa ylipäänsä kokonaisuudessaan.

Syksyn lippumme 31.10. asti ovat nyt myynnissä verkkokaupassamme.

OnniBus.com-vuoroilla lippujen hinnat ovat aina alkaen 1€+1€ varausmaksu. OnniBus FLEX-vuoroilla on kaikille edulliset hinnat, ja lisäalennuksen saavat juniorit eli alle 17-vuotiaat sekä seniorit eli 65 vuotta täyttäneet. Seniorialennus on tarjolla myös OnniBus.com-vuorilla.

Monen kerhon väkeä

Monen kerhon väkeä

OnniBussilla on ainakin kaksi vähän virallisempaa työntekijöiden kerhoa ja lisäksi on epävirallisempia, pienten...

Maskipakkoa ja matkalippuja

Maskipakkoa ja matkalippuja

Viime viikolla muisteltiin koronan vuosipäivää. Usein vuosipäiviä juhlistetaan, mutta juhlaan ei kyllä koronan suhteen...

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *